Centrum sportovní medicíny REFYT není běžnou rehabilitační ordinací. Víme, že k nám přicházíte s bolestmi, a proto vás nebudeme trápit dlouhým vysedáváním v čekárně.

V naší ambulanci se můžete léčit za přímou platbu nebo za účasti Revírní bratrské pojišťovny.

  1. FYZIOTERAPIE ZA PŘÍMOU PLATBU

Objednání

Průběh terapie

Další návštěvy

Záruka odborné péče

V naší ambulanci nepotřebujete doporučení od lékaře. V 95% případů pro započetí léčby není třeba vyšetření specialistou v jiném oboru (neurolog, ortoped apod.). Pokud by bylo vhodné celou situaci zkonzultovat, příp. provést další vyšetření, doporučíme vyšetření specialistou – lékařem.

2. FYZIOTERAPIE PRO KLIENTY RBP

V případě, že jste obdrželi od svého lékaře „FT“ poukaz (nezaměňujte prosím s „K“ poukazem), můžete se u nás léčit za účasti Vaší pojišťovny.

Jak to probíhá?

Objednejte se na první návštěvu přes rezervační systém v sekci REZERVACE-REZERVACE FYZIO NA POJIŠŤOVNU. Další návštěvy již náplánujeme společně v ambulanci na první fyzioterapii.

Při rezervaci vytvořte v systému registraci, poté se přihlašte do systému a zvolte si termín první návštěvy fyzioterapie.

Dejte si pozor na platnost poukazu (doručený k nám by měl být do 7 dní od data vystavení).

Pokud se Vám změní program, prosím dejte nám vědět alespoň 24 hodin předem. V opačném případě jsme nuceni neomluvenou terapii započítat jako absolvovanou.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

pro služby Skupinové lekce

Fyzická osoba: Mgr. Zuzana Macečková, IČ 72036656, podnikající na provozovně

Na Poříčí 595, Frýdek – Místek

kontakt: e-mail: refyt@seznam.cz. tel.: +420 724 500 216

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v nestátním zdravotnickém zařízení se sídlem provozovny na adrese Na Poříčí 595, Frýdek – Místek, jehož provozovatelkou je Mgr. Zuzana Macečková, IČ 72036656, a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Rezervací konkrétní služby a termínu, nebo telefonickým či emailovým objednáním konkrétního termínu konkrétní služby klient potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy nebo služby je nutné rezervovat – objednat online rezervačním systémem na webu www.refyt.cz  v sekci Skupinové lekce rezervace dle druhu služby, zcela vyjímečně je povoleno mailem nebo telefonicky kdykoliv před jejím zahájení. Zrušit rezervaci může nejpozději 3 hodiny před jejím zahájením jinak se jedná o „zrušení po termínu“ a s tím související sankce uvedené dále.

Rezervovaný termín služby je závazná objednávka. Provozovatel si na rezervovaný  termín vyhrazuje příslušný čas a zajistí další potřeby pro výkon služby.

Po kliknutí na vybranou službu  k rezervaci – objednání se klientovi zobrazí informace o ceně služby, popřípadě slevy jsou-li na danou službu uvedeny, jméno lektora, informace o nabízené službě ve formě obrázku ( možno zvětšit kliknutím na něj pro čtení ), informace o platbě a výběr možností přihlášení – rezervace ( na celý kurz, do konce kurzu nebo jen na konkrétní lekci kurzu )                                                                                                                         

  Každá rezervace je potvrzena rezervačním systémem emailem, kde je klient informován o ceně, počtu možných náhrad, které klient může využít v případě zrušení termínu v průběhu kurzu  je-li služba uhrazena, a čas do kdy může provést zrušení termínu bez sankcí, uvedených níže.

Náhrady za zrušenou lekci kurzu je možno využít v jiném termínu kurzu nebo jiného druhu kurzu probíhajícím současně v termínu kurzu kde byla lekce zrušena a je nutno je využít do konce kurzu, nepřevádějí se do dalších termínů nových kurzů, s koncem kurzu náhrady zanikají  a jejich použití hlídá systém a v případě jejich použití nevyžaduje opětovnou úhradu, jelikož byly již uhrazeny podle článku 3. Platby. Nevyužité náhrady propadají.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konkrétní kurz nebo jeho lekci z důvodu malé  (nerentabilní) účasti. V tomto případě, pokud mněl klient již lekci uhrazenou může rezervovat – objednat náhradu a do „poznámky“ při rezervaci napsat „náhrada za zrušený termín provozovatelem + jeho název, datum a hodinu“.

Nedostavení se na rezervovanou službu nebo zrušení objednávky klientem „zrušení po termínu“ je považováno za absenci klienta a bude mu účtovaná plná částka služby 100%.  Provozovatel si vyhrazuje právo vyjímky po telefonické nebo emailové konzultaci s klientem na základě vlastního uvážení.

3. Platby služeb

Platební branou GoPay budou prováděny online platby jen u služeb Skupinové lekce

Platba služby Skupinových lekcí je vyžadována předem online platební branou.                   Po rezervaci – objednání je klient vyzván k okamžité platbě „online“ po kliknutí „zaplatit online“ je přesměrován na platební bránu, kde je mu nabídnuta online platba kartou nebo online bankovním převodem, preferujeme platbu kartou. Při objednání – rezervaci pouze vybraných lekcí (termínů) vyžaduje systém a platební brána platbu každého termínu zvlášť není možné si vybrat jednotlivě např. jen 3 termíny a pak je zaplatit najednou jako součet. Platbu najednou je možné pouze u objednání – rezervace „celého kurzu“ nebo „do konce kurzu“

Po zaplacení systém pošle klientovi email oznámení o provedené platbě.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit klientovi objednanou – rezervovanou službu  na kterou nebyla provedena platba včas. Zrušení mu bude oznámeno automaticky mailem.

  4.  Reklamační řád

Klient může podat reklamaci na svoji rezervovanou – objednanou službu, domnívá-li se, že poskytovatel porušil podmínky služby, bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 14 dnů po skončení termínu objednané služby.

V případě reklamace klient telefonicky kontaktuje provozovatele +420 724 500 216 a  oznámí  že podává reklamaci a následně ji zašle písemně na jeho email refyt@seznam.cz napsanou volným způsobem kde uvede důvod reklamace, konkrétní poskytnuté služby, datum a hodina služby na kterou podává reklamaci

Reklamaci nelze uplatnit na zrušenou rezervaci – objednávku klientem „po termínu“ nebo na zrušenou provozovatelem z důvodu neprovedené platby.

O výsledku reklamace bude klient informován telefonicky provozovatelem a následně písemně mailem.

5. Platnost a účinnost

 Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád jsou zobrazeny na webových stránkách www.refyt.cz a vstupují v platnost dnem 1. 1. 2024