Od ranného dětství dochází k rozvoji koordinace svalů, kterou dítě, potažmo později dospělý, bude používat celý život. Pokud vývoj v raném dětství neprobíhá kvalitativně správně (a to neprobíhá u valné většiny dětí), zakládá si tak dítě na budoucí potíže, které se mohou začít projevovat už během školního věku. Věnujte proto pozornost tomu, jak se vaše dítě pohybuje a konzultujte jeho vývoj s odborníkem.

Děti a sport

Začínají-li děti se sportem a pravidelnou tréninkovou zátěží dříve než v deseti letech,  je pro ně velmi důležité, aby byly pod dohledem fyzioterapeuta. Nadměrné zatěžování nebo až přetěžování ne zcela vyvinutého pohybového aparátu může velmi často vést opět k vadnému či skoliotickému držení těla, bolestem namáhaných a nedostatečně kompenzovaných částí těla a nebo k častým zraněním.

V našem centru sportovní medicíny nabízíme terapii pro:

Děti v batolecím věku
Děti předškolního a školního věku
Adolescenti

Od ranného dětství dochází k rozvoji koordinace svalů, kterou dítě, potažmo později dospělý, bude používat celý život. Pokud vývoj v raném dětství neprobíhá kvalitativně správně (a to neprobíhá u valné většiny dětí), zakládá si tak dítě na budoucí potíže, které se mohou začít projevovat už během školního věku. Věnujte proto pozornost tomu, jak se vaše dítě pohybuje a konzultujte jeho vývoj s odborníkem.

Děti a sport

Začínají-li děti se sportem a pravidelnou tréninkovou zátěží dříve než v deseti letech,  je pro ně velmi důležité, aby byly pod dohledem fyzioterapeuta. Nadměrné zatěžování nebo až přetěžování ne zcela vyvinutého pohybového aparátu může velmi často vést opět k vadnému či skoliotickému držení těla, bolestem namáhaných a nedostatečně kompenzovaných částí těla a nebo k častým zraněním.

V našem centru sportovní medicíny nabízíme terapii pro:

Děti v batolecím věku
Děti předškolního a školního věku
Adolescenti